Công trình nhà Anh A – 09876502xxx – Tân Bình

  • Địa chỉ: xxx
  • Sản phẩm: Cửa Cuốn Trượt Trần không có ô lấy sáng.
  • Kích Thước Tấm Panel: cao 420/460 (mm/bản lá)
  • Kích Thước Cửa Tối Đa: Ngang 5m x Cao 4m

Hình Ảnh Thi Công


Hình Ảnh Hoàn Thiện